ติดต่อเรา
  • ชื่อ: Z Hejiang Z เป็น บริษัท เครื่องจักรที่ดีมาก
  • ตู้จดหมาย: ibor@ibortech.com
  • โทรศัพท์: +86-577-61517751
  • ที่อยู่: หมายเลข 217 ถนนอุปกรณ์เหว่ย Y UE โปรดเขตพัฒนาเศรษฐกิจเหวินโจวซีและเจียงจีน
ฝากข้อความไว้